Mångsidig service för alla kundgrupper

Åbo Hamn bildar tillsammans med sina samarbetspartner ett sjötrafikcenter som tillhandahåller service som uppfyller såväl fartygstrafikens behov som näringslivets krav på logistik.

Åbo Hamn erbjuder alla sedvanliga fartygstjänster såväl vid ankomst och avgång som när fartyget ligger i hamn. Hamnen har även kran- och vågservice samt en rad tjänster för godstrafikchaufförerna.

Hamnens egna tjänster kompletteras av de moderna terminal- och lagertjänster samt övriga logistiska mervärdestjänster som samarbetspartnerna erbjuder.