860 år av handel och sjöfart

Åbo hamn har fungerat som Finlands port mot väst i redan mer än 860 år. De första officiella omnämnandena av hamnen härrör från 1100-talet, men enligt historieforskningen seglade fartyg från hela Östersjöområdet in i Aura å redan på järnåldern.

Hamnen uppstod vid en naturlig handelsplats i mynningen av Aura å, där väst och öst har mötts i tusen år. Under medeltiden växte Åbo hamn och staden tillsammans ut längs åstranden. Fartyg seglade på alla Östersjöns viktigaste hamnar redan då och förbindelserna till exempelvis hansestaden Danzig var livliga. Åbo blev allt mer internationellt och som en naturlig följd även Finlands huvudstad fram till branden 1827 som ödelade nästan hela staden.

I början av 1800-talet var Åbo dock fortfarande den ledande hamnen i Finland. Segelfartygens era gick mot sitt slut och redan i slutet av 1830-talet inleddes reguljär ångbåtstrafik till Stockholm, S:t Petersburg och Helsingfors. Fartygens ökade storlek blev samtidigt en utmaning för verksamheten i hamnen. Mot detta svarade man genom att i början av 1900-talet först flytta hamnfunktionerna till Kanaludden och därefter under senare decennier utvidga hamnen till Slottsfjärden, Västra hamnen och Pansio hamn.

Vid ingången av 2000-talet hade Åbo Hamn blivit Finlands viktigaste hamn och distributionscenter för den skandinaviska trafiken. Passagerartrafiken erbjuds moderna fartyg som har konstruerats för komfort och behagligt resande. Näringslivet betjänas av täta förbindelser till hamnarna kring Östersjön och toppeffektiva logistikcenter. Utvecklingen av hamnen pågår fortfarande i samarbete med andra aktörer i logistikbranschen, ägaren Åbo stad och olika intressentgrupper.

Från länken nedan kommer du till vår materialbank för att se gamla fotografier av Åbo hamn. Bilderna får inte användas utan avtal om nyttjanderätt med Åbo Hamn Ab.
Åbo Hamns historia i bilder

I Åbo Hamns Youtube-kanalen kan du också hitta historia-videon.
Åbo Hamns historia - Youtube