Hamn med femstjärnig service

Åbo hamn är en modern servicehamn centralt belägen i knutpunkten av Östersjöns viktigaste trafikleder. Hamnen erbjuder effektiv och flexibel service med individuella lösningar anpassade efter kundernas logistiska behov.

Hamnens egen service kompletteras av de moderna terminal- och lagertjänster samt övriga logistiska mervärdestjänster som samarbetspartnerna erbjuder. Tack vare det mångsidiga serviceutbudet, kapaciteten och de smidiga anslutningsförbindelserna har Åbo hamn blivit Finlands distributionscentrum för godstrafiken från Skandinavien som snabbt och pålitligt når sin destination på olika håll i landet.