Allmänna regler

Åbo Hamn har certifierade kvalitets-, miljö- och säkerhetssystem samt säkerhetsföreskrifter i enlighet med ISPS-koden. Hamnen har i samråd med sina partners utarbetat en rad regler vars syfte är att säkra att de som besöker hamnen kan uträtta sitt ärende smidigt utan att äventyra hamnprocessernas effektivitet och säkerhet.