Asiointiohjeet

Turun Satamalla on sertifioidut laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät sekä ISPS-sääntöjen mukaiset turvamääräykset. Satama on ohjeistanut yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa satama-alueella tapahtuvat toiminnot ja asioinnin. Ohjeistuksilla halutaan varmistaa sujuva asiointi satama-alueella kuitenkin niin, ettei toiminnan tehokkuus ja turvallisuus vaarannu.